www.Przychodnia Fredry.pl
Przychodnia Fredry

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ "Przychodnia Fredry" Spółka z o.o. ul. Fredry 2/4, 87-100 Toruń, tel. 56 622-74-53. Z Inspektorem Danych Osobowych w naszej placówce można skontaktować się poprzez tel. 56 622-74-53, mail: administracja@przychodniafredry.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i d RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, tj. dla celu wykonywania świadczeń medycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Toruń, dnia 25.05.2018.


Szanowni Państwo! Podajemy dane kontaktowe Przychodni Fredry w Toruniu.

NZOZ "Przychodnia Fredry" Spółka z o.o.
ul. Fredry 2/4
87-100 Toruń
NIP 956-20-57-889

telefony:
0-56 622 74 53, 667-317-701, 667-312-734 - poradnia ogólna
0-56 622 65 81, 667-317-701, 667-312-734 - poradnia dziecięca
667 318 658 - poradnia stomatologiczna
667 319 440 - poradnia dla kobiet

fax:
0-56 621 95 82 - administracja

e-mail:
administracja@przychodniafredry.pl


 

 

Przychodnia Fredry
adres:
ul. Fredry 2/4
87-100 Toruń
godziny otwarcia przychodni:
pn.-pt. od 8.00 do 18.00
fax (administracja):
0-56 621 95 82
e-mail (administracja):
administracja@przychodniafredry.pl
telefon (poradnia ogólna):
0-56 622 74 53
667-317-701
667-312-734
telefon (poradnia dziecięca):
0-56 622 65 81
667-317-701
667-312-734
telefon (poradnia stomatologiczna):
667 318 658
telefon (poradnia dla kobiet):
667 319 440
Data: 27 maj 2018
Liczba odwiedzin: 121086

Aktualizacja: 25 maj 2018
Zakup urządzeń medycznych i sprzętu komputerowego dla Przychodni Fredry w Toruniu